news-bg

Новости

post-img

ВИДЕО: Зборуваме со ученици на тема „Контроверзни прашања“

Зборувавме со ученици на тема „Контроверзни прашања“, што мислат тие за истите и колку се застапени за време на наставата.
Повеќе
post-img
post-img

ПРВ МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И РЕСТРИКЦИИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД КОВИД-19 КРИЗАТА

Повеќе
post-img

Визуелни водичи: Како да се користи наставната програма при справување со контроверзни теми?

Повеќе
post-img
post-img

Завршна конференција: Уставниот суд на Република Северна Македонија искуства и перспективи

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Длабинска Анализа: Уставен суд на Република Северна Македонија, искуства и перспективи

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Како да ги заштитите правата и слободите пред Уставниот суд на РСМ?

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 03/2021

Повик за доставување понуди за ангажирање на експерт за изготвување на прашалници за ученици и наставници во средните училишта на територијата на Град Скопје во врска со справување со последиците од учење на далечина како резултат на пандемијата

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 02/2021

Повик за доставување понуди за ангажирање на фирма за изготвување на визуелни продукти и други елементи

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.3

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 24

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.3

Повеќе
post-img
post-img

Анкета за испитување на јавно мислење „Како медиумите влијаат врз средношколците?“

Институтот за човекови права спроведува истражување на влијанието на социјалните медиуми и мас-медиуми во креирањето на јавно мислење и последиците изразени преку градење на стереотипи, дискриминација (сексуална ориентација и родов идентитет, род и статус), булинг и говор на омраза кај средношколците.

Повеќе
post-img
post-img

ФОКУС ГРУПИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ПРИМЕНА НА ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА“

На 7 и 8 јули 2021 година, Институтот за човекови права одржа две онлајн фокус групи со претставници на граѓански организации кои работат со маргинализирани групи на граѓани.

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Покана за доставување на понуди за ангажирање на двајца експерти за изготвување на курс за имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на здравствената криза

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.2

Повеќе
post-img

ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР.23

Повеќе
post-img

Втора тркалезна маса за транспарентноста на Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.2

Повеќе
post-img

ПЕТТА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДГОВОРНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО СУДСТВОТО

Повеќе
post-img

ЗАЕДНИЧКИ ПРОТОКОЛ ЗА УНИФИЦИРАНО СПРОВЕДУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ ВО СЕКТОРОТ ,,ПРАВДА“

Повеќе
post-img
25.05.2021

In memoriam Коста Петровски

Повеќе
post-img

Прва тркалезна маса за транспарентноста на Уставниот суд на РСМ

Повеќе
post-img

ВИДЕО: СУДСКИОТ СЛУЖБЕНИК ВО СЛУЖБА НА ГРАЃАНИНОТ

Повеќе
post-img

ПОСТЕР: ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

Повеќе
post-img

Судскиот службеник во служба на граѓанинот

Повеќе
post-img

Втора обука за наставници за контроверзни прашања во училишната програма

Повеќе
post-img

РЕАКЦИЈА ВО ВРСКА СО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА ФАКТИ И ДОКАЗИ КОРИСТЕНИ ВО СУДСКА ПОСТАПКА

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНАТА И КОМПАРАТИВНА ПРАВНА РАМКА РЕЛЕВАНТНА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Повеќе
post-img

Годишната конференција во Заедно во борба против корупција 2021

Повеќе
post-img

Шеста средба на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

Прва обука за наставници за контроверзни прашања во училишната програма

Повеќе
post-img
22.04.2021

Протоколот број 15 за изменување на Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Функционална анализа на Уставниот суд

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.1

Повеќе
post-img

КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА УСТАВНИОТ СУД БР.1

Повеќе
post-img

ТРЕТО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА

Повеќе
post-img

Прва средба во рамки на проектот „Контроверзни прашања во училишната програма развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“

Повеќе
post-img

ВТОРО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА

Повеќе
post-img

ПРВО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ ЗА ЖЕНСКИ ПРАВА

Повеќе
post-img

ВИДЕО: ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КРИЗИТЕ НИКОГАШ НЕ СЕ РОДОВО НЕУТРАЛНИ - КАКО ЖЕНСКОТО ЛИДЕРСТВО ВЛИЈАЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ РОДОВА ЕДНАКВОСТ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19?

Повеќе
post-img

ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

Последиците од кризите никогаш не се родово неутрални - како женското лидерство влијае за остварување родова еднаквост за време на Ковид-19?

Повеќе
post-img
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: ИСПЛАТЕНИ НАД 15 МИЛИОНИ ЕВРА ПО СУДСКИ РЕШЕНИЈА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА АВТОПАТОТ КИЧЕВО – ОХРИД, ОД КОИ 5 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА ТРОШОЦИ

Повеќе
post-img

Петта средба на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Mенуваат националност за работно место

Повеќе
post-img

Повик за Правен дијалог бр. 23

Повеќе
post-img

94 граѓански организации велат „ДА“ за еднаквоста, инклузијата, родовата рамноправност и заштитата од дискриминација и од насилство во новата концепција за реформи во основното образование

Повеќе
post-img
post-img

Дигитален курс - Обука на наставници

Родово сензитивно училиште е училиште, во кое академската, социјалната и физичката средина ги имаат предвид специфичните потреби на девојчињата и момчињата. Ова значи дека сите клучни фактори во училиштето – училишното раководство, наставниците, учениицте, родителите и другите засегнати страни во образованието ги разбираат образовните принципи и практики што промовираат родова еднаквост.

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што мислат граѓаните за дискриминацијата врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Проблемот наречен Русино: Сметот се трупа и пали, решението сѐ уште на хартија

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА; Општините тонат во долгови - Тетово, Охрид и Карпош на врвот на листата

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Јавно мислење за дискриминација врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: ГАЗДИТЕ НА 408 КОМПАНИИ СЕ „КРИЈАТ“ ВO 28 ОФШОР ДРЖАВИ

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Неверојатниот пат на пријателот на Самсоненко и Камчев до изборниот бизнис со билборди

Повеќе
post-img

Инфографици од Петтиот мониторинг извештај за работата на ДПРСМ

Повеќе
post-img

ПЕТТИ МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РСМ

Повеќе
post-img

Онлајн Академија за човекови права

www.ihracademy.org.mk e првата онлајн академија за Е-учење на македонски јазик, која што нуди можност за едукација и доедукација во областа на човековите права.

Повеќе
post-img

СОСТОЈБАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА НА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020

Повеќе
post-img

Завршна конференција во рамки на проектот „Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација“

Повеќе
post-img

Конференција во рамки на проектот „Човекови права за сите“

Повеќе
post-img

Прирачник за наставници за примена на родова сензитивност во основно образовние

Повеќе
post-img

Завршна конференција и тркалезна маса во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“

Повеќе
post-img
10.12.2020

Онлајн прослава на Денот на човековите права

Повеќе
post-img

Работилници за студенти за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img
25.11.2020

Најчесто поставувани прашања: Видови насилство врз жени и девојки

Едно од најраспространетите прекршувања на човековите права е насилството врз жените и девојчињата кое за жал се случува секојдневно насекаде на земјината топка. Последиците од него се сериозни, а за негова превенција потребно е учество на целото општество. За да може да се препознае и да се спречи потребна е подготвеност од сите.

Повеќе
post-img

Фокус групи во рамки на проектот „Човекови права за сите“

Повеќе
post-img

АНАЛИЗИ ЗА ПРИСУСТВО НА РОДОВИ СТЕРЕОТИПИ

Институтот за човекови права во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“ изработи 2 Анализи за присуството на родовите стереотипи во наставните материјали на македонски наставен јазик и на албански наставен јазик

Повеќе
post-img

Да се стави крај на профитерството во време на животно-загрозувачка криза

Повеќе
post-img

Анализа на донесените уредби со законска сила за време на вонредната состојба во 2020

Повеќе
post-img
post-img

Приоритетно ставање на дневен ред на седница на Собранието на РСМ на Предлог – законот за огласување ништовност и поништување на правните акти и правни последици од постапките за лустрација

Повеќе
post-img

Трета обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Резултати од истражување -ОЦЕНКА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ И НИВОТО НА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА СО И РИ КАКО ОСНОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈА

Повеќе
post-img

Обука за пристап заснован на човекови права за бизнис сектор

Повеќе
post-img
19.10.2020

Ден на граѓанските организации 2020

Повеќе
post-img
19.10.2020

Седми регионален форум за владеење на правото во Југоисточна Европа

Повеќе
post-img

Што претставува пристапот заснован на човекови права и зошто треба да се користи?

Повеќе
post-img

Oбука за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на граѓанските организации

Повеќе
post-img

Обуката за Примена на пристапот заснован на човекови права во политиките и програмските процеси на институциите

Повеќе
post-img

ЧЕТВРТА РАБОТИЛНИЦА ЗА ОДГОВОРНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО СУДСТВОТО

На 1ви и 2ри октомври 2020 година се одржа четвртата Работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството, во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ наменета за судии и судска администрација од Скопското апелационо подрачје, која е всушност прва од двете наменета за учесници од ова подрачје.

Во текот на дводневниот настан присутните судии и судската администрација имаа шанса да ги споделат своите искуства од секојдневната пракса на судовите...

Повеќе
post-img
post-img

Повик за учество на обука за пристапот базиран на човекови права

Повеќе
post-img

Човековите права им припаѓаат на сите

Повеќе
post-img
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 06/2020

Повеќе
post-img

Блог во рамки на Платформата за човекови права

Повеќе
post-img

Трет повик за истражувачки стории

Повеќе
post-img

Корупциски отпечаток – Игра-тест на морален интегритет

Повеќе
post-img

КАДЕ Е ВИНАТА ЗА ВИСОКИОТ СТЕПЕН НА КОРУПЦИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Што претставува пристапот заснован на човекови права и зошто треба да се користи?

Повеќе
post-img
27.08.2020

Избор на нов член на ССРСМ

Повеќе
post-img

Побарај бесплатна правна помош

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Намалување на родовите стереотипи во образованието

Повеќе
post-img

Летен камп - дискриминација, говор на омраза, сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

ЗАПИСНИК - ТРЕТАТА СРЕДБА НА СОВЕТОДАВНАТА РАБОТНА ГРУПА

Повеќе
post-img

ПРОЕКТОТ „НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“ ПРИДОНЕСУВА КОН ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Повеќе
post-img
post-img

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ - Правен дијалог бр. 22

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ЗАШТИТА НА ИМОТНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ВО ПОСТАПКИТЕ НА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Повеќе
post-img

ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ПРИОРИТЕНО ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Повеќе
post-img

ОДРЖАН ТРЕТ СОСТАНОК НА СОВЕТОДАВНАТА РАБОТНА ГРУПА

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: ДПРСМ ВО УЛОГА НА ЗАШТИТА НА ИМОТНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК: Транспарентност, отчетност и ефективност во работењето на ДПРСМ

Повеќе
post-img

Повик до политичките партии за потпишување на Декларација за приоритетно донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација од страна на Собранието на Република Северна Македониј

Повеќе
post-img

Четврти мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 04/2020

Повеќе
post-img

Кога чуварите на правото ќе потфрлат, граѓаните го носат товарот

став на Блупринт групата на граѓански организации за реформи во правосудството во врска со укинувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img

Реакција по укинувањето на законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img

Владеењето на правото и демократските начела во време на вонредна состојба

Пандемијата на коронавирус болеста КОВИД-19 предизвика глобална здравствена, економска и социјална криза, која ја затекна Република Северна Македонија (РСМ) во специфични услови на предизборие, распуштено Собрание и техничка Влада составена од дотогаш владеачката коалиција и опозицијата.

Вонредната ситуација предизвикана од заканите од коронавирусот по јавното здравје и економијата, како и потребата од преземање на итни мерки, беа причини техничката Влада да предложи прогласување на вонредна состојба во нашата земја.

Повеќе
post-img

Родовата еднаквост како приоритет во вонредна состојба

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 03/2020

Повеќе
post-img

Заштита на човековите права во вонредни услови

Повеќе
post-img

Развој на системи за итна медицинска помош: пристап заснован на човекови права

Итната медицинска помош е здравствена услуга којашто ги вкрстува традиционалните дисциплини фокусирани на болести и обезбедува брза интервенција за итни случаи специфични за одредени болести, вклучувајќи компликации поврзани со бременост, заразни и незаразни болести и повреди...

Повеќе
post-img

Корупцијата убива

Корупцијата убива“ е насловот на проектот кој го спроведува Здружението за афирмација на мултимедијална уметност ИН-ВИ ИДЕА со седиште во Гостивар. Преку видео пораки и квалитетен истражувачки документарец овој проект има за цел да ја подигне јавната свест на граѓаните на Република Северна Македонија, особено на Полошкиот регион, за фаталните последици на корупцијата.

Повеќе
post-img

Подарок под рака

Здружението на граѓани „Медиа плус“ работи на проектот „Подарок под рака“, чија цел е преку истражување на практиките на донирање, спонзорирање  и соработка на компаниите со општините, сакаме јавно да укажеме на можни коруптивни делувања, со што делуваме во сузбивањето на корупцијата преку зголемување на свеста кај граѓаните. При тоа, истражувачкото новинарство е една од алатките за постигнување на целта.

Повеќе
post-img

“Корупциски отпечаток” – тест на морален интегритет

Проектот цели кон подигнување на јавната свест за ризиците од корупција преку иновативна алатка за самопроцена на личната отпорност на корупција.

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИЦИ: Човекови права во време на КОВИД-19 на албански и влашки

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИЦИ: Човекови права во време на КОВИД-19 на ромски и турски

Повеќе
post-img
13.04.2020

РЕАКЦИЈА

Повеќе
post-img

Човекови права во време на КОВИД- 19

Повеќе
post-img
post-img
29.04.2020

Уредби со законска сила за спречување на ширењето на КОВИД-19

Повеќе
post-img

Бесплатна правна помош

Институтот за човекови права се залага за обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права. За таа цел Институтот за човекови права се регистрираше за давање на примарна правна помош.

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

Aнализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите

Повеќе
post-img

Родовата еднаквост и образованието

Образованието е катализатор на социјалните промени и е неопходно за постигнување на основните човекови права.  

Повеќе
post-img

Eфикасна кривична правда: преглед на предметите иницирани од СЈО

Повеќе
post-img

КВИЗ: Препознај ја дискриминацијата

Преку неколку примери треба да определиш дали во дадените ситуации постои дискриминација. Овој квиз е подготвен од Институтот за човекови права во рамки на проектот „Сексуална ориентација и родов идентитет (СОРИ) - Заштита од дискриминација“

Повеќе
post-img
post-img

Анализа за спроведување на антикорупциски превентивни и интерни мерки

Повеќе
post-img

Квантитативно истражување за мерење на свесноста на граѓаните на Република Северна Македонија

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Заклучоци и препораки од набљудувањето на Судскиот Совет

Повеќе
post-img

Мониторинг-извештај за работата на Судскиот совет на РСМ бр. 6

Повеќе
post-img
post-img

Aнализа на капацитетите и ресурсите на Jавното обвинителство во РСМ

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Загадување - Кампањите 10 пати поскапи од мерните станици

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Непотизам - Властите се менуваат, „роднините“ остануваат

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Излегуваат на виделина „грешките“ во скапите набавки на медицинска опрема

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Општината Струга го удри меракот на 50 илјади квадрати од крајбрежниот струшки „Еуротел“

Повеќе
post-img
post-img

Обука за финансии, јавни набавки, царини и корупција

Повеќе
post-img
post-img

Трета работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img

Потребно e свикување на подготвителна седница или јавна расправа во Уставниот суд на која експертската јавност би имала можност да даде своја правна аргументација за Законот за спречување и з

Повеќе
post-img

Прилепската арена сè уште празна

Повеќе
post-img

Со пролонгирање на изборот на судии се доведе во прашање и ефикасноста и ефективноста на Судскиот совет при избор и разрешување на судии

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Законски недоследности: Медали за едни, награди за други

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img

Методологија за следење на промените во законодавството и нивно влијание во судството

Повеќе
post-img
post-img

ВИДЕО: Истражување за работата на судската администрација

Повеќе
post-img
post-img
post-img

ИНФОГРАФИК: Разрешување на судии и претседатели на судови

Повеќе
post-img

Годишна конференција

Повеќе
post-img

Повик зa научни трудови

Повеќе
post-img

Трет мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Извади ја корупцијата од под тепих

Повеќе
post-img

Брифинг за новинари: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

Повеќе
post-img

ВИДЕО: Зголемен јавен надзор врз Антикорупциска и Антидискриминациска комисија

Повеќе
post-img

Истражување за искуствата и знаењата за спречување и заштита од дискриминација на ранливите групи на граѓани

Повеќе
post-img
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 5 (1 септември - 15 декември 2019 г.)

Повеќе
post-img

Индикатори за независно судство кои се однесуваат на Судскиот совет според Европска мрежа на судски совети

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК - конференција

Повеќе
post-img
post-img
29.11.2019

Прес конференција пред Собранието на Р.С. Македонија

Повеќе
post-img

Завршна конференција и презентација на резултати од истражување

Повеќе
post-img
post-img

Правните последици од процесот на лустрација сè уште остануваат во сила

Повеќе
post-img
post-img

Инфографик - резултати од истражување и компаративна анализа

Повеќе
post-img
post-img

Уставниот суд, преку злоупотреба на институтот „правна сигурност“, се обидува да ги спаси од кривичен прогон обвинетите и осомничените за злоупотреби

Повеќе
post-img

Политики за развој на микропретпријатијата во сопственост на жени во прекуграничната област : физибилити студија

Повеќе
post-img

Записник - втората средба на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

Одржан втор состанок на Советодавната работна група - 25.11.2019 година.

Повеќе
post-img

Испитување на јавното мислење во однос на перцепцијата на граѓаните во поглед на ефикасноста и ефективноста на судската администрација

Повеќе
post-img

Трибина за транспарентна и отчетна Анти-дискриминациска комисија

Повеќе
post-img

Инфографици - Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет бр. 4

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството - Извештај

Повеќе
post-img

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img
post-img

Работилница за комуникациските потреби и капацитети на членовите на ССРСМ

Повеќе
post-img
post-img

ВИДЕО: Што е Државна комисија за спречување на корупција?

Повеќе
post-img
post-img

Презентација на Прв квартален извештај од мониторинг на ДКСК

Повеќе
post-img

Дебата на тема: „Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството?“

Повеќе
post-img
post-img
17.09.2019

КВИЗ: Колку ги познаваш твоите права? - РЕЗУЛТАТИ

Повеќе
post-img
16.09.2019

Ден на граѓанските организации

Повеќе
post-img
19.09.2019

КВИЗ: Колку ги познаваш твоите права?

Повеќе
post-img
post-img

ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации

Повеќе
post-img

Повик за истражувачки стории 2019

Повеќе
post-img

БЛУПРИНТ ГРУПА: СЈО како институција треба да продолжи со работа

Повеќе
post-img

БЛУПРИНТ ГРУПА: Предложените амандмани би ја нарушиле интеграцијата и автономното постапување на СЈО

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Анализа на законскиот мандат на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и предусловите за транспарентност, отчетност и ефективност

Повеќе
post-img
16.09.2019

Сексизам

Повеќе
post-img
12.06.2019

Реакција - Граѓански организации

Повеќе
post-img

Блупринт група: СЈО како институција треба да се интегрира, а не преку ноќ да се асимилира во јавнообвинителскиот систем

Повеќе
post-img

Tрет Караван за информирање и едукација на граѓаните

Повеќе
post-img

Втор Караван за информирање и едукација на граѓаните

Повеќе
post-img
post-img

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 3

Повеќе
post-img

ИНФОГРАФИК - Оценка на јавното мислење и нивото на перцепција за СО и РИ како основи за дискриминација

Повеќе
post-img

ВИДЕО - Програма за застапување

Погледнете го илустративното видео за програмата за застапување на граѓани кои биле жртви на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во рамките на проектот "Заштита од дискриминација врз основа на СО и РИ".

Повеќе
post-img

Конференцијата „Градење заедничка иднина“ и саем на проекти

Повеќе
post-img

Прва работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството - Извештај

Повеќе
post-img

Прва работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img

Одржана прес-конференција за Вториот мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РСМ

Повеќе
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: МАТНИ МИЛИОНСКИ ТЕНДЕРИ ЗА ВОДОВОДНА ОПРЕМА

Повеќе
post-img
post-img

Изменета методологија за следење на работата на Судскиот совет согласно новиот Закон за Судски совет

Повеќе
post-img
31.08.2020

Нашиот практикант Колин

Повеќе
post-img

Дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img
post-img

Дводневна обука за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет бр. 2

Повеќе
post-img

Oдржана обука на тема „Инспекции и Контроли во Албанија“ за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Елбасан

Повеќе
post-img

Едни фирми шијат, други кешираат

Повеќе
post-img
post-img
03.06.2019

10 години Институт за човекови права

Повеќе
post-img

Каравани за информирање и едукација на граѓаните како дел од проектот за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img

Oдржана обука на тема „Инспекции и Контроли во РСМ“ за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Полог, Македонија.

Повеќе
post-img
post-img
post-img

Брифинг за новинари - Нов Закон за Судскиот совет на РСМ

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди - правни експерти за изготвување на истражувачки труд за практична испорака на услуги во судската администрација

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди - правни експерти обучувачи за одржување на пет работилници за одговорност, ефективност и транспарентност во судството

Повеќе
post-img

Блупринт група: Донесените закони се добра основа за промени, потребна е доследна имплементација

Повеќе
post-img
post-img

Одржана првата обука за правни професионалци за Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет

Повеќе
post-img
post-img

Одржана е втората правна обука за жени преприемачи од регионот Полог

Повеќе
post-img

Одржана е правна обука за жени преприемачи од регионот Елбасан

Повеќе
post-img

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Полог - Р. Македонија

Повеќе
post-img

Обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан Р. Албанија

Повеќе
post-img
post-img

ИСТРАЖУВАЧКА СТОРИЈА: Мeдиумскиот простор нереформиран, сменети начините на контрола и влијание

Повеќе
post-img

Прв мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство на РМ

Повеќе
post-img

Извештај за медиумско известување за корупција во Македонија

Повеќе
post-img

Правен речник-поимник наменет за новинари

Повеќе
post-img

Дали новите реформи ќе ги решат старите предизвици во судството? - Експертска дебата

Повеќе
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img
post-img

Кои претседатели ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Повеќе
post-img

Кои судии ги избра Судскиот совет од октомври 2018 до јануари 2019

Повеќе
post-img
post-img

Втор мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Инфографик бр.2: Претставки и поплаки пред Судски совет на РМ

Повеќе
post-img
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ во период од јуни до септември 2018 год.

Повеќе
post-img

ДОКУМЕНТ ЗА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ОДНОС НА ПОСТАВЕНОСТА И РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повеќе
post-img
post-img

Одржан првиот состанок на Советодавната работна група

Повеќе
post-img

Конференција „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“

Повеќе
post-img

Покана за конференција “Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”

Повеќе
post-img

Почетниот настан за одбележување на ИПА 2014 Грантова шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското општество за ефективни реформи во правниот сектор“

Повеќе
post-img

Одржана е иницијална средба на партнерските организации со организациите соработници

Повеќе
post-img
post-img

Усвоен Законот за заштита и спречување од дискриминација

Пратениците денеска го донесоа Законот за заштита и спречување од дискриминација, кој е со европско знаменце и е услов за пристапни преговори со ЕУ, зададен од Европската комисија...

Повеќе
post-img
29.03.2019

ПРОИЗНЕСУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) ПО ОДНОС НА МИСЛЕЊЕТО НА ВЕНЕЦИЈАНСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИОТ СОВЕТ

Повеќе
post-img

ЗАКЛУЧОЦИ ОД ФОРУМОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ПОСВЕТЕН НА ПРАВАТА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

На 6 декември 2017 година (среда) во ЕУ Инфо Центарот, во организација на Институтот за човекови права се одржа Форумот за човекови права посветен на човековите права на маргинализираните групи во Република Македонија по повод Меѓународниот ден на човекови права и слободи - 10-ти декември...

Повеќе
post-img

СТУДИСКА ПОСЕТА ВО СТРАЗБУРГ

Членовите на Извршната канцеларија и Претседателката на Институтот за човекови права (ИЧП) успешно ја реализираа студиската посета во Стразбург, Франција во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img
20.08.2018

Завршување на тримесечната пракса на Александер Џонсон од САД и презентација на неговото истражување

Повеќе
post-img

Прес-конференција за итно донесување на предлог - Законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img

Повик за објавување на статии во стручно списание Правен дијалог

Повеќе
post-img

Извештај на независен ревизор за Институционалниот грант

Извештајот на независен ревизор за Институционалниот грант на ИЧП за период од 01.04.2016 до 31.03.2018 е достапен на следниот линк...

Повеќе
post-img

ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016

Повеќе
post-img

Недостатоци во Законот за кривичната постапка кои ги ограничуваат човековите права и слободи

Повеќе
post-img

ВТОР МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ЕСЧП) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

Влијанието на законската регулатива и јавните политики за јавните набавки за почитување на човековите права

Неспорна е оценката дека во Република Македонија законската регулатива која е усогласена со европските стандарди, во практиката нецелосно и несоодветно се имплементира. Сепак, не ретко токму правните празнини или нејасните, двосмислени и недоречени законски решенија се причина за повреда на основните човекови права. Вакви практики може да се најдат во повеќе закони и други прописи за кои законодавецот посочува дека се „усогласени со законодавството на ЕУ“, иако споредбата го покажува спротивното. На ваквите отстапувања во континуитет укажуваат и меѓународните организации, првенствено Европската комисија во своите извештаи за напредокот на земјата за приклучување кон Унијата...

Повеќе
post-img

Форум за човекови права

По повод Меѓународниот ден на човековите права, вчера во Јавна Соба, Институтот за човекови права организираше Форум на тема „Состојбата во Република Македонија vis a vis човековите права и слободи “...

Повеќе
post-img

Повик за објавување на статии во стручно списание Правен дијалог

Институтот за човекови права (ИЧП) објавува трет Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img

Студиска посета во Мадрид

Членовите на Извршната канцеларија на Институтот за човекови права (ИЧП) успешно ја реализираа студиската посета во Мадрид, Шпанија во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img
19.07.2018

Повелбата за фундаментални права на ЕУ и нејзиното значење

Повеќе
post-img

ПОВИК ЗА ОБЈАВА НА СТАТИЈА ВО ПРАВЕН ДИЈАЛОГ

Почитувани, Институтот за човекови права (ИЧП) објавува втор Повик за објавување на статии во стручното списание Правен дијалог во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата на Цивика Мобилитас...

Повеќе
post-img
08.06.2018

Повик за волонтери - #WikiGap edit-a-thon!

Повеќе
post-img

Мониторинг Бриф Бр. 1

Првиот Мониторинг Бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија...

Повеќе
post-img

Стратешко планирање за 2016-2020

Повеќе
post-img

Документарен филм „Еднакви“

Повеќе
post-img

Документарниот филм „Еднакви“ прикажан и во средните училиште на територија на Град Скопје

Повеќе
post-img

Премиера на докуменарниот филм „Еднакви“

Повеќе
post-img
27.04.2018

Коментари на новиот предлог Закон за Законот за спречување и заштита од дискриминација

Повеќе
post-img

8ми март одбележан со настан во рамките на Вечери на женски права 2018

Повеќе
post-img

Вечерите на женски права во Кинотеката на Македонија

Повеќе
post-img

Повик за истражувачки стории

Повеќе
post-img

Записници и извештаи од мониторинг на седниците на ССРМ

Повеќе
post-img

Депрофесионализација на Судскиот совет на РМ - придобивки и можни ризици

Повеќе
post-img

Транспарентност, отчетност и ефективност на ССРМ - Инфографици

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за период декември 2017 до март 2018

Повеќе
post-img

Анализа - Транспарентност, отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Илустративни видеа за работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

До каде граѓаните можат да поднесат претставки против работењето на судиите и претседателите на судови?

Претставките и поплаките против работењето на судиите и претседателите на судови, граѓаните од сега ќе можат да ги поднесат во Судскиот совет на РМ наместо како до сега до Советот за утврдување на факти кој престана да постои...

Повеќе
post-img
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти - бр. 4

Повеќе
post-img

Покана за презентација на четвртиот мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ за периодот од август до ноември 2017 година

Повеќе
post-img

Видео за третиот мониторинг извештај

Видео од третиот мониторинг извештај за период од мај до јули 2017 за работата на ССРМ и Советот за утврдување на факти. Видеото е изработено во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти“...

Повеќе
post-img

МОНИТОРИНГ извештај ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

Повеќе
post-img

Видео од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ и Советот за факти

Погледнете го видеото кое дава краток преглед на работата на Судскиот совет и Советот за факти за периодот од ноември 2016 година до април 2017 година...

Повеќе
post-img

Резиме од мониторингот на седницата на Судскиот совет на РМ - 3 јули 2017 година

На 3 јули 2017 година Судскиот совет го усвои Годишниот извештај за работа на ССРМ за 2016 година...

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.2

Повеќе
post-img

Презентација на вториот квартален извештај од мониторингот врз работата на Судскиот совет на РМ

Повеќе
post-img

Видео: Судски совет на РМ

Видеото за работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвено во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје...

Повеќе
post-img

Мониторинг извештај за работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти-бр.1

Ова е првиот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од ноември 2016 до јануари 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефикасноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори...

Повеќе
post-img

Методологија за следење на работата на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти

Оваа методологија на мониторинг е подготвена во рамките на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права со поддршка на Британската амбасада во Скопје. Проектот има за цел да ја зголеми заинтересираноста на граѓаните за улогата на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ) и од друга страна да ја зголеми отчетноста на Судскиот совет...

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ

Институтот за човекови права објавува оглас за изработка на видео материјал за работата на Судскиот совет на РМ...

Повеќе
post-img

Основна анализа на работењето на Судскиот совет на Република Македонија

Анализава на работењето на Судскиот совет на Република Македонија е подготвена во рамки на проектот „Зголемен јавен надзор врз работата на Судскиот совет на РМ“ реализиран од Институтот за човекови права, со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Анализава дава преглед на актуелната состојба во однос на работењето на Судскиот совет на РМ (во натамошниот текст ССРМ). Правото на граѓанинот да му суди независен и непристрасен судија претставува основен постулат на судската власт. Независноста и непристрасноста се вредности на судската власт гарантирани со Уставот на РМ, со законите во РМ и со меѓународните документи ратификувани од РМ...

Повеќе
post-img

Мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет на РМ

Институтот за човекови права изготви мобилна апликација за следење на работата на Судскиот совет. Апликацијата може да ја преземете бесплатно на Play Google и на Apple Store под името „Sudski sovet pod lupa“. Тука ќе ги најдете сите тековни информации и извештаите изработени во рамките на проектот за работата на Судскиот совет на РМ...

Повеќе
post-img

ГРАЃАНИТЕ И НОВИНАРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОСТА ВО МЕДИУМИТЕ

Повеќе
post-img

„Остварување на правото на слобода на изразување-теорија и практика“

Oваа анализа е изготвена во склоп на проектот „Истражувачко новинарство чувар на демократијата и човековите права“ имплементиран од страна на Центарот за уп- равување со промени и Институтот за човекови права, а финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Британската амбасада Скопје...

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2017

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.11.2015 година и ко-финансиран од Британската Амбасада во Скопје (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ...

Повеќе
post-img

Отворен повик за практикант/ка

Институтот за човекови права (ИЧП) e здружение на граѓани чија што цел е промовирање, унапредување и заштитата на човековите права и слободи во Република Македонија. ИЧП има потреба од ангажирање на практикант/ка за вклучување во административните и програмските активности...

Повеќе
post-img

Повик за пријавување на студенти по новинарство и млади новинари

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор во рамките на слободата на медиумите за 2014 година, објавуваат повик за пријавување на студенти по новинарство и млади новинари на Летниот Курс по истражувачко новинарство во областа на човековите права и правосудството кој се спроведува во рамки на предметниот проект...

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди 12/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат...

Повеќе
post-img

Покана за доставување понуди 11/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“ (финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права(ИЧП) и Центарот за управување со промени (ЦУП) испраќаат...

Повеќе
post-img

Повик за доделување грантови на граѓански организации

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје во соработка со Институтот за човекови права (ИЧП) од Скопје, во рамките на заедничкиот проект „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2014, објавуваат повик за доделување на грантови за граѓански организации (ГО) за акции во рамки на грантова шема на односниот проект...

Повеќе
post-img

Обука на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, а во соработка со Институтот за човекови права, на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, ќе одржи обука на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”. Обуката ќе се одржи на 10 и11 мај 2016 г. (вторник и среда) со почеток во 10:00 часот, а нејзината цел е да се зголемат капацитетите на студентите по новинарство и младите новинари и да ги развијат своите вештини и знаења во врска со истражувачкото новинарство...

Повеќе
post-img

Работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот финансиран од Европската Унија, а во соработка со Институтот за човекови права, за студентите по новинарство и односи со јавност од Државниот Универзитет - Тетово во хотелот “Буши” во Скопје ќе одржи работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата и човековите права”...

Повеќе
post-img

Работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата ичовековите права”

Центарот за управување со промени и Институтот за човекови прававо рамките на проектот финансиран од Европската Унија, на Правниот факултет “Јустинијан Први” на Универзитетот Св. Кирил и Методиј ќе одржи работилница на тема “Истражувачкото новинарство – чувар на демократијата ичовековите права”...

Повеќе
post-img

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ на ПОВТОРЕН ПОВИК 03/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа...

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди 01/2016

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година, проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа Покана за доставување понуди...

Повеќе
post-img

Покана за доставување на понуди на ПОВИК 02/2016 за набавка на услуги

За потребите на проектот "Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права“(финансиран од Делегација на ЕУ во рамките на програмата ИПА - Инструмент за граѓанско општество и медиуми 2014), а врз основа на Договорот за грант меѓу Делегација на ЕУ и Центарот за управување со промени (ЦУП) бр. IPA/2015/370-719 од 22.12.2015 година (во понатамошниот текст: Договорот за грант), проектниот тим на Институтот за човекови права испраќа...

Повеќе
post-img

АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Повеќе
post-img

Трет мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – јануари-март 2018 г.“

Повеќе
post-img
post-img

Како до квалитетна правда во Македонија?

Повеќе
post-img

Дали се одговорни правосудните институции во Македонија!?

Повеќе
post-img

РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – октомври-декември 2017

Вториот мониторинг извештај е продолжение на првиот извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“, а се однесува на последниот квартал од 2017 година. И овој извештај е базиран на истите документи кои ги утврдуваат ИТНИТЕ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ (ИРП) и е изработен воглавно следејќи ја Методологијата со мониторинг матрицата, изготвена во рамки на овој проект.

Повеќе
post-img
20.07.2017

Трет мониторинг бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија

Повеќе
post-img

Прв мониторинг извештај „Реформи во судството – од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа“

Повеќе
post-img
11.02.2018

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите објавен на 24.1.2018

Повеќе
post-img
17.03.2018

Коментари на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица објавени на ЕНЕР март 2018 г.

Повеќе
post-img
02.04.2018

20 ГОДИНИ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Повеќе
post-img

Покана за Презентација на Прв мониторинг извештај „РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО – ОД ПРИБЕ 1 ДО ПРИБЕ 2 И ПОТОА“

Повеќе
post-img

Анкета за искуството на адвокатите во однос на ефективноста на судовите

Повеќе
post-img

МЕТОДОЛОГИЈА

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТИТУЦИИ ОД ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЦЕЛ ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ КОИ БЕА УТВРДЕНИ КАКО ПРИОРИТЕТ (ИРП)

Повеќе
post-img

КАКО ДО ПОДОБРА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Овој документ содржи препораки за подобрување на законите кои го уредуваат персоналниот данок на доход, надворешната (даночна) контрола и овластувањата на органите на прогон при спроведување на предистражни дејствија1. Документот се заснова на детална правна анализа на спроведените инспекции и контроли над 21 граѓанска организација во периодот од декември 2016 до мај 2017 година. Препораките произлегуваат од идентификуваните проблеми со кои се соочија граѓанските организаици, а се последица на одредени непрецизни законски одредби. Препораките се насочени пред сѐ кон појаснување и прецизирање на постојните законски одредби и јасно дефинирање на правата и должностите на граѓанските организации2 во случаи кога се предмет на инспекции и предистражни постапки од страна на надлежните органи и особено прецизно уредување на овластувањата на овластените лица кои ги вршат контролите односно предистражните дејствија.

Повеќе
post-img

ВОДИЧ низ претходната кривична постапка

Повеќе
post-img
14.07.2017

Извештај за работата на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за судија за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2017 годи

Повеќе
post-img
06.07.2018

Извештај за работата на Судскиот совет на Република Македонија за 2016 година

Повеќе
post-img
04.07.2017

Видео „Измени за правен систем без дискриминација“

Повеќе
post-img

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот

Повеќе
post-img

ВОДИЧ за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од страна на Управата за јавни приходи

Повеќе
post-img
08.03.2017

ДАЛИ ПРОЦЕСОТ НА ЛУСТРАЦИЈА Е ЗАВРШЕН?

Повеќе
post-img
13.06.2016

ПОДДРШКА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (ИЧП) НА БРИОНСКАТА ИЗЈАВА ЗА НАЧЕЛАТА НА НЕЗАВИСНОСТ НА СУДСТВОТО

Повеќе
post-img
16.06.2016

Соопштение на ИЧП

Повеќе
post-img
09.09.2016

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД НАЈАВЕНИОТ ИЗБОР НА СУДИИ ОД СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ -73

Повеќе
post-img
post-img
17.02.2016

КОМЕНТАРИ И ЗАБЕЛЕШКИ НА ПРЕДЛОГ - СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДНИОТ СЕКТОР 2016-2020 ГОДИНА ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Повеќе
post-img
03.09.2015

Реакција на Институтот за човекови права по објавеното соопштение за јавност на Основен суд Скопје 1 од 1 септември 2015

Повеќе