news-bg

Новости

Проект:
БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР БУЛИНГ ВРЗ ДЕВОЈЧИЊА

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ за набавка на услуга за спроведување на анкета за булинг и сајбер-булинг 01/2024

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на проектот „Борба против сајбер булинг врз девојчињата“ (финансиран од Кандската амбасада во Белград) има потреба од набвака на услуга за спроведување на анкета на тема булинг (врсничко насилство) и сајбер-булинг, за успешно реализирање на проектните активности. 

Проектната задача и поканата можете да ги најдете тука:  

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: jelena.kadric@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 20.01.2024 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса jelena.kadric@ihr.org.mk најдоцна до 17.01.2024 година.