news-bg

Новости

Проект:
СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ (СОРИ) - ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Трета, четврта и петта работилница за ученици

На 10 ноември 2020та година се одржа третата работилница за ученици во средното училиште „Орце Николов“ во Скопје. Работилницата се одржа на платформата Zoom и имаше над 70 присутни ученици кои имаа шанса да се запознаат со дискриминацијата, незино спречување, родов идентитет и сексуална ориентација, а предавачите Неда Чаловска и Кренар Ѓоку можеа да ги разјаснат нивните дилеми и прашања.

На 13 ноември 2020та година се одржа четвртата работилница за ученици во средното медицинско училиште „Панче Караѓозов“.

Петтата работилница се одржа на 24 ноември 2020 година во средното училиште СУГС „Кочо Рацин“,  на неа присуствуваа над 30 ученици.

project-img project-img project-img