news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Трета презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип

На 22.11.2023 година на Правен факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип се одржа презентација на онлајн курс за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ. Во рамките на презентацијата, претставници на Институтот за човекови права ги запознаа студентите со работењето на ИЧП и со Академијата за човекови права.

Поминете го курсот и добијте сертификат од Институтот за човекови права: https://app.ihracademy.org.mk/register

--------------------

Активностите се дел од проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права”, финансиран од Германската амбасада во Скопје.

project-img project-img project-img project-img project-img