news-bg

Новости

Проект:
ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА СИТЕ

Блог во рамки на Платформата за човекови права

Институтот за човекови права со огромно задоволство ви го претставува блогот во рамки на Платформата за човекови права.  Целта на овој блог е да разработи теми кои се актуелни во секојдневниот живот, а се поврзани со човековите права, како и да предизвика дебата во широката јавност во однос на овие теми.
Во првата блог објава авторката д-р Весна Стефановска ги анализира импликациите врз слободата на движење за време на пандемијата Ковид-19. Целосната објава е достапна на линкот подолу

ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА КОВИД-19


project-img project-img