news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Покана за ангажирање на правник за следење на рочишта пред Управниот суд 1/2023

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на програмата „Пристап до правда за сите” (финансирана од ЕУ во рамки на ИПА III програмата за граѓанско општество и медиуми 2021) има потреба од ангажирање на правник за следење на рочишта пред Управниот суд.

Поканата и проектната задача можете да ги најдете тука: 

  • Проектна задача 1/2023
  • Покана 1/2023

Апликациите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk

Краен рок на доставување на понудите е до 17.01.2023 година.

Апликациите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 13.01.2023 година.