news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Покана за доставување понуди за ангажирање на експерт за изработка на извештај за УПП на ОН 10/2023

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на програмата „Пристап до правда за сите” (финансиранa од ЕУ во рамки на ИПА III програмата за граѓанско општество и медиуми 2021) има потреба од ангажирање на експерт за изработка на извештај за Универзалниот периодичен преглед на ОН.

Проектната задача и поканата можете да ги најдете тука: 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: jelena.kadric@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 16.08.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса jelena.kadric@ihr.org.mk најдоцна до 14.08.2023 година.