news-bg

Новости

Проект:
СЛЕДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата

Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата е изработена во рамки на проектот „Следење на националните активности во борбата против корупцијата“, финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Скопје.  Предмет на анализата е следењето на реализацијата на предложените мерки и преземените активности во борбата против корупцијата, предвидени во планот за борба против корупција на Владата „Акција 21“ и Националната стратегија за превенција на корупцијата и судирот на интереси на Државната комисија за спречување корупција.

Целосната анализа на македонски јазик е достапна тука

Целосната анализа на англиски јазик е достапна тука.

project-img project-img