news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ЗА ИТНИ РЕФОРМИ ВО СУДСТВОТО

Анкета за искуството на адвокатите во однос на ефективноста на судовите

Почитувани колеги адвокати, оваа анкета ќе ви одземе само 2 минути, а со нејзино пополнување можете да придонесете многу за подобрување на ефективноста на судството и подобра заштита на правата на Вашите сегашни и идни странки. Ви благодариме ако ја пополните денес и ја споделите со останатите колеги.


Анкета