news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

Дружба во Shortbus

Институтот за човекови права на ден 08.10.2019 година одржа информативна дружба во Shortbus на којашто посетителите се запознаа со проектот „Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет“ и програмата за застапување која е во фокусот на овој проект.

На сликите подолу е пренесен дел од атмосферата и позитивната енергија која владееше во Shortbus.

project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img