news-bg

Новости

Проект:
СЛЕДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

ШТО Е КОРУПЦИЈА?

Погледнете го видеото за да дознаете што е корупција и како таа влијае на луѓето и човековите права. 

Видеото е изработено во рамки на проектот „Следење на националните активности во борба против корупција“, финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Скопје.