news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Повик за ангажирање на експерти за изработка на онлајн курс за еднаквост 11/2022

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамки на проектот „Пристап до правда за сите“ финансиран од Европската Унија, има потреба од ангажирање на двајца експерти за изработка на онлајн курс за интегрирање на еднаквост во програми и политики. 

Опис на услугата:
- Изработка на лекции за курсот
- Изготвување на прашања за секое поглавје на курсевите (со понудени одговори)
- Снимање на кратки видеа врз основа на материјалите од курсот

Подетален опис на услугите се дадени во проектната задача ToR 11/2022.

Проектната задача и поканата и  можете да ги најдете тука:
Проектна задача 11/2022
Покана 11/2022

Понудите се доставуваат во електронски формат на маилот: vesna.stefanovska@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 17.11.2022 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 15.11.2022 година.