news-bg

Новости

Проект:
КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

Дигитален курс за настава за контроверзни прашања

Дигиталниот курс за настава за контроверзни прашања е алатка за професионален развој, која воглавно е наменета за професионалците кои работат во сферата на образованието, особено во основните и средните училишта. 
Целосниот курс е достапен на македонски и на албански јазик на следниот линк https://www.ihracademy.org.mk/
Курсот е изработен во рамки на проектот „Контроверзни прашања во училишната програма – развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“ поддржан од заеднички проект помеѓу Европската Унија и Советот на Европа.