news-bg

Новости

Проект:
БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР БУЛИНГ ВРЗ ДЕВОЈЧИЊА

Покана за доставување понуда за анализа 02/2024

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на проектот „Борба против сајбер булинг врз девојчињата“ (финансиран од Кандската амбасада во Белград) има потреба од набвака на експерт за изработка на родово базирана анализа на тема објави на социјалните медиуми, поврзани со сајбер-булинг, за успешно реализирање на проектните активности.

Проектната задача и поканата можете да ги најдете тука:  

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: jelena.kadric@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 18.01.2024 година.