news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Kурс за интегрирање еднаквост во програми и во политики

❗️НОВ КУРС НА ОНЛЈАН АКАДЕМИЈАТА НА ИЧП❗️

Институтот за човекови права создаде нов онлајн курс за интегрирање еднаквост во програми и во политики. Овој курс е наменет за оние кои сакаат да се едуцираат на темата еднаквост и недискриминација во рамки на процесот на креирање политики.

Понекогаш одредени политики се чинат неутрални и апликативни врз целото население, но во некои случаи, причината поради која се случува дискриминација, односно нееднаков третман, е поради фактот што истото правило се применува на сите, без да се земат предвид различните карактеристики и потребите на секоја специфична група од населението. Ваквите политики може да донесат повеќе штета одошто корист за луѓето, и заради тоа, властите, работодавците и давателите на услуги треба да преземат чекори за да ги прилагодат своите правила и практики на тој начин што ќе ги земат превид различностите на луѓето. 

Курсот е достапен на www.ihracademy.org.mk

project-img project-img project-img project-img