news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Повик за ангажирање на тројца експерти за изработка на илустриран Устав 4/2023

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права”, финансиран од Германската амбасада во Скопје, има потреба од ангажирање на тројца експерти за изработка на илустриран Устав.

Поканата и проектната задача можете да ги најдете тука: 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk

Краен рок на доставување на понудите е до 22.06.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 19.06.2023 година.