news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАПОТ ЗАСНОВАН НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 КРИЗАТА

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 01/2021

За потребите на проектот „Пристапот заснован на човекови права за време на КОВИД-19 кризата” финансиски поддржан од Балканскиот труст за демократија, проект на Германскиот Маршалов Фонд на САД и УСАИД ,а врз основа на Договор за грант BTD-FY2021-1506 склучен меѓу Институтот за човекови права и Балканскиот труст за демократија, претседателката на Институтот за човекови права испраќа Покана за доставување на понуди за ангажирање на двајца експерти за изготвување на курс за имплементација на пристапот заснован на човекови права за време на здравствената криза.

Деталите и условите за аплицирање можете да ги најдете на следниот линк.

project-img project-img