news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет - Битола, Универзитет "Св. Климент Охридски"

На 13.11.2023 година (понеделник) на Правниот факултет - Битола, Универзитет "Св. Климент Охридски", со почеток во 13 часот се одржа презентација на онлајн курс за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ. Во рамките на презентацијата, претставници на Институтот за човекови права ги запознаа присутните со работењето на ИЧП и со Академијата за човекови права.

Во рамките на настанот беше потпишан и Меморандум за соработка меѓу Правниот факултет и Институтот за човекови права - Скопје.

project-img project-img project-img project-img project-img project-img