news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Втора презентација на онлајн курсот за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово

На 21.11.2023 година на Правниот факултет на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се одржа презентација на онлајн курс за заштита на човековите слободи и права пред Уставниот суд на РСМ. Во рамките на презентацијата, претставници на Институтот за човекови права ги запознаа студентите со работењето на ИЧП и со Академијата за човекови права.

Поминете го курсот и добијте сертификат од Институтот за човекови права: https://app.ihracademy.org.mk/register

--------------------

Активностите се дел од проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права”, финансиран од Германската амбасада во Скопје.

project-img project-img project-img project-img