news-bg

Новости

Проект:
СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ (СОРИ) - ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

ИНФОГРАФИК: Јавно мислење за дискриминација врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет