news-bg

Новости

Проект:
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВРЗ ОСНОВА НА СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И РОДОВ ИДЕНТИТЕТ

Последен караван за информирање на граѓаните

Минатата сабота, 31 август, 2019г. во рамките на фестивалот „Здраво Млади“ организиран од Младински културен центар (МКЦ) се одржа и последниот, четврти, караван од проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет поддржан од Германската амбасада во Скопје. За време на настанот, посетителите на фестивалот имаа прилика да се запознаат со проектот и со програмата за застапување која ја води Институтот за човекови права, а која има за цел логистички и финансиски да помогне на граѓаните кои биле дискриминирани врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет да си ги остварат своите права пред надлежните институции. 

Изразуваме огромна благодарност до тимот на МКЦ и организаторите на „Здраво Млади“ за овозможената шанса на Институтот за човекови права да присуствува на фестивалот со својот штанд. 

project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img project-img