news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Повик за ангажирање на лектор 3/2023

Институтот за човекови права (ИЧП), во рамките на програмата „Пристап до правда за сите” (финансирана од ЕУ во рамки на ИПА III програмата за граѓанско општество и медиуми 2021) има потреба од ангажирање на лектор кој ќе врши лекторски услуги.

Проектната задача можете да ја најдете тука: 

  • Проектна задача 3/2023 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk

Краен рок на доставување на понудите е до 29.03.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 27.03.2023 година.