news-bg

Новости

Проект:
СЛЕДЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО БОРБАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Потпишан Меморандум за соработка со Државната комисија за спречување на корупција

Институтот за човекови права потпиша Меморандум за соработка со Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК). Со овој меморандум за соработка  ја потврдуваме воспоставената успешна  соработка и искажуваме волја за понатамошен заеднички придонес во обезбедување и промовирање на човековите права, препознавање на коруптивни дејствија, спречување на корупцијата, детектирање на коруптивните практики, споделување на податоци и организирање на заеднички активности