news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Повик за набавка на услуги за техничка поддршка и продукција на онлајн курс 6/2023

Институтот за човекови права (ИЧП) во рамки на проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права”, финансиран од Германската амбасада во Скопје има потреба има потреба од набавка на услуги за техничка поддршка и продукција на еден онлајн курс.

Проектната задача и поканата можете да ги најдете тука: 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: vesna.stefanovska@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 09.10.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса vesna.stefanovska@ihr.org.mk најдоцна до 06.10.2023 година.