news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НА РАБОТАТА НА АНТИКОРУПЦИСКА И АНТИДИСКРИМИНАЦИСКА КОМИСИЈА

Трет квартален извештај за работата на ДКСК

Третиот мониторинг извештај се однесува на работата на ДКСК во период од декември 2019 до февруари 2020. 

Целосниот извештај е достапен подолу.

Трет квартален извештај - ДКСК