news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНО ДО ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО

Повик за ангажирање на експерти за изработка на водич за примена на ПЗЧП во медиумската работа 1/2023

Институтот за човекови права (ИЧП),  во рамките на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство”, финансиран од Европската комисија, има потреба од ангажирање на двајца експерти за изработка на водич за примена на пристапот заснован на човекови права во медиумската работа.

Поканата и проектната задача можете да ги најдете тука: 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: marija.chekredji@ihr.org.mk

Краен рок на доставување на понудите е до 19.06.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса marija.chekredji@ihr.org.mk најдоцна до 14.06.2023 година.