news-bg

Новости

Проект:
КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА - РАЗВИВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ПРАКТИКИ И ПРИСТАПИ ВО НАСТАВАТА И УЧЕЊЕТО

ТРЕТА ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА КОНТРОВЕРЗНИ ПРАШАЊА ВО УЧИЛИШНАТА ПРОГРАМА

Во рамки на проектот на „Контроверзни прашања во училишната програма - развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“ на 28.06.2021 година беше одржана третата обука за наставници.  За време на обуката наставниците имаа можност да симулираат час на кој се деконструираат контроверзните прашања преку практична вежба. Предавачи за време на третата обука беа Снежана Јанкуловска и Деспина Стојановска.

Проектот „Контроверзни прашања во училишната програма - развивање ефективни практики и пристапи во наставата и учењето“ е финансиран заеднички од Европската Унија и Советот на Европа и се реализира во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието во периодот март - октомври во 2021 година.