news-bg

Новости

Проект:
НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Обука за наставници

На 24 и 24 септември се одржа дводневна обука за наставници од основни училишта (од одделенска настава и наставници по општествени науки) заедно со стручен училиштен кадар во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“. Обуката имаше за цел да ги обучи наставниците и стручниот кадар со меки вештини за:

- препознавање и справување со родови стереотипи/стигма/дискриминација во училиштето,

- родово-сензитивно предавање и пристап кон наставниот материјал,

- заштита и постапување со учениците при родово базирани настани во училиштето, како насилство, булинг, заплашување или слабо поведение.

project-img project-img project-img project-img project-img