news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Тримесечниот извештај за работата на Советот на јавни обвинители (мај - јули 2022 година)

Тримесечниот извештај за работата на Советот на јавни обвинители е изготвен во рамките на проектот „Зголемена транспарентност и отчетност на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија” (СЈОРСМ) финансиски поддржан од Француската амбасада во Скопје.

Тримесечниот извештај го опфаќа периодот мај-јули 2022 година и произлегува од континуираното следење на седниците на Советот на јавни обвинители со цел зголемување на транспарентноста и подобрување на ефикасноста и отчетноста на институцијата.

Целосниот извештај е достапен тука.

project-img