news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

ИНФОГРАФИК: Kои принципи треба да ги почитува администрацијата кога одлучува за права и обврски на граѓаните?