news-bg

Новости

Проект:
ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИJA НА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНАТА ОБЛАСТ

Одржана е втората правна обука за жени преприемачи од регионот Полог

Институтот за човекови права и Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Фондацијата „Егалите“ од Камењане и Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана, на 15-ти март одржа обука за жени претприемачи со цел развој на микро – претпријатија во регионот Полог, Македонија. Оваа обука, втора по ред, беше на тема даноци и даночно право и во рамките на правно - економскиот сервис за поддршка на жени преприемачи.

Обуката опфати теоретски и практичен дел.

project-img