news-bg

Новости

Проект:
УСТАВНИОТ СУД – ЗАШТИТНИК НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Повик за за ангажирање на двајца експерти за изработка на документ за јавни политики за можност за воведување на уставна тужба/жалба 7/2023

Институтот за човекови права (ИЧП) во рамки на проектот „Уставниот суд – заштитник на човековите права”, финансиран од Германската амбасада во Скопје има потреба има потреба од набавка на двајца експерти за изработка на документ за јавни политики за можност за воведување на уставна тужба/жалба.

Проектната задача и поканата можете да ги најдете тука: 

Понудите се доставуваат по електронски пат, на следниов e-mail: jelena.kadric@ihr.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е до 10.10.2023 година.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на е-маил адреса jelena.kadric@ihr.org.mkнајдоцна до 09.10.2023 година.