news-bg

Новости

Проект:
НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

АНАЛИЗИ ЗА ПРИСУСТВО НА РОДОВИ СТЕРЕОТИПИ

Спроведените анализи се резултат на истражувањето во рамки на проектот „Намалување на родовите стереотипи во образованието“, инициран од Институтот за човекови права, финансиран од Нордиска поддршка за поддршка на Северна Македонија, а со цел да се идентификуваат родовите стереотипи во содржините на учебниците кои се користат во основното образование.

За учебниците се вели дека се „огледало“ на нормите и вредностите на едно општество, кои можат да бидат и политичко средство со селектирање, испуштање или искривено прикажување на содржините (Bašaragin, Savić, 2016). Оттука, присуството на родови стереотипи во учебниците, може да биде основа за дискриминаторски практики и одржување на нерамноправната положба на жените во општеството. 


Анализите се достапни на линковите подолу:

Анализа за присуство на родови стереотипи во наставни материјали на македонски наставен јазик со препораки за носители на одлуки


Analizë e pranisë së stereotipeve gjinore në materialet mësimore në maqedonisht me rekomandime për vendimmarrësit


Анализа за присуство на родови стереотипи во наставни материјали на албански наставен јазик со препораки за носители на одлуки


Analizë e pranisë së stereotipeve gjinore në materialet mësimore në shqip me  ekomandime për vendimmarrësit

project-img project-img