news-bg

Новости

Проект:
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ

ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОДЛУКИТЕ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016

 Годишниот Мониторинг Бриф за извршувањето на одлуките на ЕСЧП во Република Македонија за 2016 може да се преземе тука.

project-img