news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

АНАЛИЗА: ПРАВНИОТ СУБЈЕКТИВИТЕТ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ВОНБРАЧНАТА НАСПРОТИ БРАЧНАТА ЗАЕДНИЦА

Анализата е достапна на македонски јазик на следниот линк

project-img