news-bg

Новости

Проект:
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ

Стратешко планирање за 2016-2020

На 24 и 25 септември 2016 Институтот за човекови права во рамките на Институционалниот грант поддржан од програмата Цивика Мобилитас одржа успешна партиципативна работилница за стратешко планирање за 2016-2020 , водена од надворешен консултант г-ѓа Неда Малевска Сачмаровска.

На работилницата присуствуваа членовите на Управниот и Советодавниот Одбор на ИЧП како и извршната канцеларија на Институтот.

project-img project-img project-img project-img