news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството - Извештај

Извештајот од првата работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството е достапен на линкот подолу:

Втора работилница за одговорност, ефективност и транспарентност во судството - Извештај