news-bg

Новости

Проект:
ЗГОЛЕМЕН ЈАВЕН НАДЗОР НА РАБОТАТА НА АНТИКОРУПЦИСКА И АНТИДИСКРИМИНАЦИСКА КОМИСИЈА

Втор мониторинг извештај за работата на ДКСК

Вториот квартален извештај за работата на ДКСК е достапен тука. Тој беше презентиран на 20.12.2019 година. Овој мониторинг извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата го опфаќа периодот од септември до ноември 2019 година. Еден од клучните делови на овој мониторинг извештај се препораките кои се дадени, а во насока на подобрување на ДКСК.