news-bg

Новости

Проект:
НАМАЛУВАЊЕ НА РОДОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Уредувачки денови на Википедија


На ден 07.02.2020 Институтот за човекови права зема учество во уредувачките денови на Википедија. Својот придонес ИЧП го даде преку уредување на неколку статии од областа на човековите права. Исто така беше уредена и страната за родовата еднаквост, која не беше достапна на македонски јазик.