news-bg

Новости

Проект:

КВИЗ: Колку ги познаваш твоите права? - РЕЗУЛТАТИ

Квизот насловен како Колку ги познаваш твоите права? имаше цел преку реални ситуации граѓаните да утврдат дали има повреда на некое право, истиот беше спроведен од страна на Институтот за човекови права на 14 септември на Денот на граѓанските организации организиран од страна на Civica Mobilitas.

Резултатите претставени подолу даваат позитивен приказ поради тоа што од вкупниот број на прашања 89% од испитаниците одговориле точно на прашањата. Одговор на сите прашања одделно можете да разгледате подолу. Со зелена боја се обележани точните одговори.