news-bg

Новости

Проект:

Монографија - 15 години постоење на Институтот за човекови права во заштита на човековите права и владеењето на правото

Со оваа монографија ја одбележуваме петнаесет годишнината од основањето на Институтот за човекови права и неговата посветеност во заштитата на човековите права и владеењето на правото. 

Направивме ретроспектива на нашето работење од 2009 година и посветеноста во успешно реализирање на проекти и многубројни активности со кои уште еднаш покажавме и докажавме дека сме кредибилен и препознатлив чинител во дејстувањето во насока на целосно обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи.