news-bg

Институции под лупа

КЗСД под лупа

Комисијата за заштита од дискриминација е посебно тело што треба да обезбеди заштита на дискриминацијата во јавниот и приватниот сектор.

Институтот за човекови права работата на КЗСД ја следи од април 2019 година.

Сите досега објавени материјали поврзани со КЗСД можете да ги пронајдете на овој линк.