news-bg

Институции под лупа

ДКСК под лупа

Државната комисија за спречување на корупција е самостојно, специјализирано и независно тело чија цел е спроведување на мерките и активностите за спречување на корупцијата во вршењето на власта, јавните овластувања, службената должност и политиката, мерките и активностите за спречување на судирот на интереси, мерките и активностите за спречување на корупцијата при вршењето работи од јавен интерес на правните лица сврзани со остварувањето на јавните овластувања.

Институтот за човекови права работата на ДКСК ја следи од април 2019 година.

Сите досега објавени материјали поврзани со ДКСК можете да ги пронајдете на овој линк.