news-bg

Новости

Проект:
ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА СИТЕ

Извештај од следењето на работата на Судскиот Совет на РСМ

Институтот за човекови права, преку присуство на сите отворени седници, редовно ја следи работата на Судскиот совет. Цел на оваа активност е, преку објективно следење на неговата работа, Институтот за човекови права да ги забележи предизвиците и напредокот во неговото работење, како и да придонесе, со заклучоци и препораки базирани на докази, за подобрување на состојбата во судството. Оваа активност се спроведува во рамките на програмата „Пристап до правда за сите”, финансирана од Европската Унија во рамки на ИПА III програмата за граѓанско општество и медиуми 2021.

Целосниот извештај на македонски јазик е достапен тука.

Целосниот извештај на албански јазик е достапен тука.

Целосниот извештај на англиски јазик е достапен тука.  

project-img project-img project-img