about-bg

Kontakt

Instituti për të drejtat e njeriut

Rruga : Kiro Krstevski Platnik br.11-2/17, Shkup, 1000, Maqedoni

Tel.: (+389) 2 3243 331

e-mail: ihr@ihr.org.mk

Испрати ни порака