news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

ЗАПИСНИК - ТРЕТАТА СРЕДБА НА СОВЕТОДАВНАТА РАБОТНА ГРУПА

На ден 08.07.2020 година беше одржана средба на Советодавната работна група во рамки на проектот ,,Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството”. Записникот е достапен на линкот подолу: 


Записник - Трет состанок на Советодавна работна група - 08.07.2020.pdfproject-img