news-bg

Новости

Проект:
ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ПРИДОНЕС КОН ИЗРАБОТКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2022

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД ДИСКУСИЈАТА НА СЕДНИЦАТА НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОДНОС НА ЈАВНО СПОДЕЛЕН СТАВ ОД БЛУПРИНТ ГРУПАТА ЗА ИЗБОРОТ НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОЈО ГОКК

Блупринт групата за реформи во правосудството преку медиумите се обраќа до претседателот на Советот на Јавни обвинители, г. Јолевски и го повикува во името на Советот да се произнесе за ставот на Советот во однос на дискусијата водена од страна на членови на Советот на Јавни обвинители на седницата одржана на 11 ноември 2022 година, а на која беа упатени навреди за претставниците од граѓанското општество, професионалци во правната професија и функционери. Поради тоа контекстот на дискусијата беше крајно непрофесионален, во целост спротивна на стандардите за етичко однесување на јавните обвинители и и претставува ризик за создавање на недоверба што може да доведе до несоработка со заинтересираните страни во реформата на правосудството.


Прочитајте ја реакцијата на блупринт групата на линкот: http://blueprint.org.mk/2022/11/14/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd/


Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute - EPI
Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association
Коалиција Сите за правично судење (Coalition All For Fair Trials)
Центар за правни истражувања и анализи
Хелсиншки комитет за човекови права - Helsinki Committee for Human Rights
Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR
Фондација  Отворено општество - Македонија