news-bg

Новости

Проект:
ЗАЕДНИЧКА ЗАЛОЖБА ЗА ПОДОБРИ ДОСТИГНУВАЊА ВО СУДСТВОТО

Одржана е иницијална средба на партнерските организации со организациите соработници

На 22ри јануари 2019г.  во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ се одржа иницијална средба на партнерските организации Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR и Центар за правни истражувања и анализи со организациите - соработници Здружение на судиите на Република Македонија и Здружение на судска администрација на РМ.
Средбата беше со цел отпочнување и координација на активностите на проектот.
Проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ започна со реализација на 1.1.2019 г. а е финансиран од Секторот за Централно финансирање и склучување на договори при Министерство за финансии.


project-img