news-bg

Новости

Проект:
ЗА ПРАВДА – СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ПРИДОНЕС КОН ИЗРАБОТКА НА НОВАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РЕФОРМИ ВО ПРАВОСУДСТВОТО 2022

НЕДОВОЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ПРОПУСТИ ПРИ ИЗБОРОТ НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

Блупринт групата за реформи во правосудството изразува став за недоволната транспарентност и направените пропусти при изборот на Основен јавен обвинител на Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО-ГОКК) кој што беше спроведен на 7 ноември 2022 година. Изборот на Основен јавен обвинител на ОЈО-ГОКК беше направен по претходно објавен оглас на 30.09.2022 година. За прв пат изборот на Основен јавен обвинител на ОЈО-ГОКК се врши од страна на сите јавни обвинители во државата, а Советот на јавните обвинители на РСМ има надлежност само да го констатира изборот согласно волјата на јавните обвинители (согласно Законот за јавното обвинителство донесен во 2020 година и измените на Законот за Советот на јавните обвинители од 2020 година).  Овој начин на избор на Основниот јавен обвинител на ОЈО-ГОКК, Блупринт групата го смета за напреден процес кој влијае на унапредување на независноста на јавните обвинители и внатрешната контрола на јавно-обвинителската професија. Во прилог на овој начин на избор, укажува и заинтересираноста на 163 јавни обвинители[1] кои учествуваа во изборот на Основен јавен обвинител на ОЈО-ГОКК.


Целата реакција на Блупринт групата прочитајте ја на линкот: http://blueprint.org.mk/2022/11/10/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82/?fbclid=IwAR2UCWSXzdiCiDxlPL7ZUgrWT9Msr3Ve_QD1jzOeiogXon47RqpSwXpftVs


Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute - EPI
Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association
Коалиција Сите за правично судење (Coalition All For Fair Trials)
Центар за правни истражувања и анализи
Хелсиншки комитет за човекови права - Helsinki Committee for Human Rights
Институт за човекови права ИЧП / Institute for Human Rights IHR
Фондација  Отворено општество - Македонија