news-bg

Новости

Проект:
АКЦИЈА ЗА ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РСМ

Медиумски настан за Судски совет

На ден 03.02.2020 беше одржана прес-конференција во рамки на проектот Акција за поголема транспарентност, отчетност и ефективност на Судскиот совет на РСМ. Прес-конференцијата беше модерирана од д-р Јасмина Миронски, ПР експерт, а говореа претседателот на Судскиот совет, Киро Здравев и претседателката на Институтот за човекови права, Маргарита Цаца Николовска. На настанот беа презентирани и главните наоди, проблеми и препораки кои ги има детектирано Институтот за човекови права преку мониторинг на работата на Судскиот совет во 2019 година.

project-img project-img project-img project-img project-img project-img